Lektoriranje

– diplomskih nalog od 1,20 €/lektorsko stran.

– magistrskih nalog od 1,30 €/lektorsko stran.

– doktorskih disertacij od 1,40 €/lektorsko stran.

– lektoriranje v 24 urah = 1,80 €/lektorsko stran.

– ostalih besedil od 1,40 €/lektorsko stran.

– spletnih strani 2 €/lektorsko stran.

Prevajanje

Angleščina – cena se določi, ko prejmem besedilo.

Nemščina – cena se določi, ko prejmem besedilo.

Prevod povzetka v angleščino 15 €.

Urejanje besedil

Od 15€ naprej.

Inštrukcije

Individualno 15 € (ura traja 45minut).

Priprave na maturo iz slovenščine

Za splošno in poklicno maturo.

Individualno 15 € (ura traja 45minut).

V skupini 2, 3 (skupaj s sošolcem, prijateljem) 10 € (ura traja 45minut).